Kontakta oss

Kontaktuppgifter Göteborgsregionens kompetensråd

Bengt forsling, LO, ordförande, bengt.forsling@lo.se

Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv, vice ordförande, rudolf.antoni@svensktnaringsliv.se

Anna-Lena Johansson, BRG, anna-lena.johansson@businessregion.se

Fati Maroufi, Arbetsförmedlingen, fati.maroufi@arbetsformedlingen.se

Nicklas Simonsson, ArbVux, Göteborgs Stad, nicklas.simonsson@arbvux.goteborg.se

Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen, fredrik.zeybrandt@goteborgsregionen.se

Johanna Redelius, Göteborgsregionen, johanna.redelius@goteborgsregionen.se

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, anders.carlberg@vgregion.se

Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen, marja-leena.lampinen@vgregion.se

Kontaktuppgifter branschspecifika kompetensråd

För att komma i kontakt med representant för de branschspecifika råden, se respektive råds sida.

Frågor om kompetensraden.goteborgsregionen.se

Webbplatsen drivs av Göteborgsregionen (GR), grskolaarbetsliv@goteborgsregionen.se