Göteborgsregionens kompetensråd

Verkar för regionens
kompetensförsörjning på
en övergripande nivå

Samverkan mellan flera strategiska parter

Det övergripande kompetensrådet består av aktörer inom kompetensförsörjning från Göteborgsregionen. Rådet verkar för en samverkan kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt – för alla branscher och oavsett konjunkturläge.

Effektivare samverkan

Rådet ska verka för en effektivare samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet. Det ska även stimulera att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgsregionen matchas efter det regionala arbetslivets behov.

Utbyte av idéer

Medlemmarna i rådet utbyter idéer, erfarenheter och kunskap, vilket gagnar både det regionala samarbetet och den egna organisationens arbete.

De tar även fram avsiktsförklaringar och sammanställer och kommunicerar fakta.

Aktiviteter och insatser

Rådet arbetar gemensamt för att initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning.

Initierar branschspecifika råd

När behov finns ansvar det regionala kompetensrådet även för att branschspecifika kompetensråd bildas. Klicka här för att läsa mer om de regionala kompetensråden.

Medverkande organisationer

Rådets ordförande är Bengt Forsling från LO, vice ordförande är Rudolf Antoni från Svenskt Näringsliv.
Af_logo_rgb_270px@2x
businessregion
GR_Logotyp_Liggande_Svart_CMYK
lo
trr logo
TSL_cirkel_RGB
VG_rgb
unionen_rgb
Chalmers_black
foretagarna_logga_black_PNG-RGB
LO_GU_cenRGB
gbg-stad-logo
SN_Logo
VHK-logo

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Arbetet i kompetensrådet

En gemensam avsiktsförklaring (klicka för att ladda ner) har tagits fram, denna utgör en grund för samverkan i kompetensrådet. Medlemmarna träffas 4 gånger om året, på roterande ställen.

Inför varje kompetensrådsmöte har man ett arbetsutskott. I detta sitter Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Svenskt Näringsliv,  Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning. En processledare från GR administrerar rådets arbete tillsammans med arbetsutskottet.

Arbetsutskotten har bildat temaområden där arbetsgrupper har bildats för respektive temaområde:

  • Fakta och analys
  • Kvalitetssäkring av branschspecifika kompetensråd
  • Flexibilitet och relevans i utbildningar, samt förbättrad matchning
  • Planering inför lågkonjunktur och kontinuerligt lärande i arbetslivet.

Synergier och samverkan lokalt och nationellt

Det regionala kompetensrådet utgår från lokala behov och förutsättningar, därför finns en samverkan med lokala aktörer från hela Göteborgsregionen.

Kompetensrådet har även en förankring med organisationer och aktörer.

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.