Transportbranschens kompetensråd

Välkomna till Transportbranschens kompetensråd. Här samverkar arbetsmarknadens parter tillsammans med företag och utbildningsanordnare och för branschen andra viktiga aktörer med det gemensamma målet: att på kort och lång sikt säkerställa transportbranschens kompetensförsörjning. 

På gång i transportbranschens kompetensråd
Just nu fokuserar kompetensrådet på projektet Kompetensomställning där vi via ESF-finansiering får möjlighet att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som ska stärka vårt bransch. Detta som en effekt av coronapandemin, målgrupp för kompetensutvecklingsinsatserna är varslad, permitterad eller befintligt anställd personal. En omfattande kompetensinventering är genomförd och framåt kommer mindre arbetsgrupper processa och arbeta vidare med insatserna.

Vad gör kompetensrådet?

I kompetensrådet som initierades 2019 samverkar arbetslivet med regionens utbildningsanordnare inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning. Här kan det gemensamma arbetet visa på goda resultat till exemepel i form av branschgemensamma aktiviteter och nya utbildningar. Andra aktör som till exempel Arbetsförmedlingen och Business Region Göteborg är också en naturlig del av samverkan.

Vi har en gemensam avsiktsförklaring, målbilder av vad som ska genomföras, tydliga handlingsplaner, insatser och ansvarsfördelning. I ett strategiskt perspektiv kan kompetensrådet genom kraftsamling bidra till att skapa kortare beslutsvägar. De kan även möjliggöra ett systematiskt arbete kring utbudsplanering, erfarenhetsutbyte och att ta fram underlag, prognoser och analyser samt ge inspel till möjlighet att tillsammans hitta nya modeller och metoder för exempelvis förbättrad matchning.

Arbetssätt:

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser med respektive område
 • Ett möte om året där samtliga träffas.
 • Ordförande (bransch eller näringslivsrepresentant)
 • Regional processledare (GR)
 • Avsiktsförklaring (vad, vem, varför)
 • Tydlig deltagarlista
 • AU med rådsrepresentanter ansvarar för ex. agendan för mötena
 • Gemensam agenda
 • Arbetsgrupper vid behov

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Möten 2021

 • 4:e maj - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams
 • 27:e augusti - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams
 • 23:e november - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams

Kontakta oss

Är du nyfiken på vårt arbete kring Kompetensrådet för Transport?
Tveka inte att höra av dig!
sanna_stromstedt

Sanna Strömstedt

Ordförande, Branschutvecklare Transportföretagen
Telefon: 0722-42 23 87
E-post: sanna.stromstedt@transportforetagen.se
patrik_l

Patrik Laanemets

Processledare
Telefon: 0768-72 47 01
E-post: patrik.laanemets@goteborgsregionen.se