Teknikcollege

Teknikcollege Göteborgsregionen

Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige och till dessa företag & branscher behövs det kunnig personal. I nära samarbete med över 500 samverkansföretag får eleverna som läser vid en Teknikcollegecertifierad utbildning i Göteborgsregionen den senaste kunskapen inom teknik och industri.
tcgr parter

Samverkansföretag Teknikcollege Göteborgsregionen

Inom Teknikcollege samverkar vi med en mängd olika företag, både på regional och lokal nivå. Ute på skolorna finns det många aktiviteter där man som elev träffar på företagen på olika sätt, bl.a. praktik, studiebesök, gymnasiearbete, etc. Företagen engagerar sig också mycket i att delta i undervisning på olika sätt, fortbildar skolpersonal och deltar i olika aktiviteter för att öka attraktionen till skolorna och att bidra till en hög kvalitet på utbildningarna. 

Här är de företag som vi samverkar på regional nivå. 

Certifierade utbildningsanordnare

Struktur

  • 4 regionala möten/år - arbetsgrupper vid behov.
  • Regional Processledare (GR)
  • Regional ordförande från branschen
  • Årshjul
  • Certifierad samverkansform
  • 8 nationella kvalitetskriterier

Klicka här för att läsa mer om hur certifieringen går till.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

På tapeten

  • Regionalt kompetensråd 24 november 2020
  • Nationell rapporteringdecember/januari
  • Kompetensnavet - omställningsinsatser för branschen planeras

Kontakta oss

Vill du veta mer om Teknikcollege GR? Kanske vill du och ditt företag samverka med någon skola? Vill din skola certifieras? Hör av er till oss!
Johanna Flanke

Johanna Flanke

Regional Ordförande, HR-direktör RISE
E-post: johanna.flanke@ri.se
helene_stensson

Helene Stensson

Regional processledare
Telefon: 070 - 8 63 43 59
E-post: helene.stensson@goteborgsregionen.se