Handelsbranschens kompetensråd

Inom kompetensrådet för Handel händer det mycket! 2020 planeras utveckling i rådet. Fler företag och utbildningar ska bjudas in och aktiviteter planeras. 

Medlemmar

 • Handelsrådet
 • Svensk Handel
 • ABF
 • Hvitfeldska Gymnasiet
 • NTI Gymnasiet
 • Arbetsförmedlingen
 • Borås Stad
 • Göteborgs Stad
 • Kungsbacka Stad

Struktur

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser
 • Ordförande (bransch, arbetsliv)
 • Regional processledare (GR)
 • Avsiktsförklaring (vad, vem, varför)
 • Tydlig deltagarlista
 • AU med rådsrepresentanter ansvarar för ex. agendan för mötena
 • Gemensam agenda

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

På tapeten

19 februari kompetensråd Göteborg

19 februari Kompetensrådsmöte samtliga AU.

Kontakta oss

Är du nyfiken på kompetensrådet eller har du någon fråga? Tveka inte att kontakta oss!

henrik-ekelund-ny

Henrik Ekelund

Ordförande, Näringspolitisk expert Svensk Handel
Telefon: 010-47 18 583
E-post: henrik.ekelund@svenskhandel.se
malin_wendt

Malin Wendt

Processledare
Telefon: 031-335 511 9
E-post: malin.wendt@goteborgsregionen.se