Handelsbranschens kompetensråd

Handelsbranschen står i en förändring- något som var på gång långt innan Covid-19. Kompetensrådet inom Handelsbranschen arbetar med status inom yrket, tillgänglighet, synlighet men också med omställningsinsatser vi Göteborgsregionens kompetensnav. 

Medlemmar

 • Handelsrådet
 • Svensk Handel
 • ABF
 • Hvitfeldska Gymnasiet
 • NTI Gymnasiet
 • Arbetsförmedlingen
 • Borås Stad
 • Göteborgs Stad
 • Kungsbacka Stad
 • Handelsanställdas förbund
 • Ahlsells
 • Unionen
 • ArbVUX
 • BRG

Struktur

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser
 • Ordförande (bransch, arbetsliv)
 • Regional processledare (GR)
 • Avsiktsförklaring (vad, vem, varför)
 • Tydlig deltagarlista
 • AU med rådsrepresentanter ansvarar för ex. agendan för mötena
 • Gemensam agenda

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Kommande aktivitet

 • Kompetensrådsmöte 18 maj 2021

Kontakta oss

Är du nyfiken på kompetensrådet eller har du någon fråga? Tveka inte att kontakta oss!

henrik-ekelund-ny

Henrik Ekelund

Ordförande, Näringspolitisk expert Svensk Handel
Telefon: 010-47 18 583
E-post: henrik.ekelund@svenskhandel.se
lena_hamberger

Lena Hamberger

Processledare
Telefon: 070-757 51 65
E-post: lena.hamberger@goteborgsregionen.se