Fastighetsbranschens kompetensråd

Fastighetsbranschens regionala kompetensråd

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för företag inom fastighetsbranschen, både nationellt och regionalt. För att säkerställa behovet och matchningen behöver vi samverka, utbildningsanordnare och företag. Vi behöver närma oss varandra och skapa kunskap om varandras verksamheter för att få till samverkan på kort och lång sikt. Detta arbete har vi påbörjat och tagit flera steg i rätt riktning.

Medlemmar

Utbildningsanordnare
 • Fasticon
 • Framtidsgymnasiet
 • Lindholmens Tekniska Gymnasium
 • Nercia
 • BFAB
 • John Ericsson Institutet
 • Yrkesakademin
 • Newton
 • Fastighetsakademin
 • Lexicon
 • Movant
 • GR Vux
Företag
 • APS
 • Bostads AB Poseidon
 • Ernst Rosén
 • Balder
 • Bostadsbolaget
 • Canberra Comfort AB
 • Familjebostäder
 • Förbo
 • Bo Söderström AB
 • Castellum
 • Framtidskoncernen
 • HSB
 • Mölndalsbostäder AB
 • Primär fastighetsförvaltning
 • Riksbyggen
 • SGS Studentbostäder
 • Stena Fasgiheter
 • Substantia
 • Wallenstam
Intressenter
 • Arbetsförmedlingen
 • Framtidens Fastighetslabb
 • Arbetslivsresurs
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
 • Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU)
 • Fastighetsägarna
 • Chalmers
 • Fastighetssupport
 • FABUR
 • Göteborgsregionen

Struktur

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser (f.n. endast digitala träffar)
 • Ordförande (bransch, arbetsliv)
 • Regional processledare (GR)
 • Avsiktsförklaring (vad, vem, varför)
 • Arbetsutskott träffas inför möten och tar fram relevant  agenda
 • Arbetsgrupper vid behov

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

På tapeten

Kompetensrådsmöte 8 februari, digitalt via Teams
Vill du delta? - kontakta  processledare Maria Jonasson

Möten 2021:
måndag 8 februari, kl 13-15
tisdag 25 maj, kl 13-15
onsdag 8 september, kl 13-15
torsdag 2 december, kl 13-15

Kontakta oss

maria.jonasson@goteborgsregionen.se

Maria Jonasson

Processledare
Telefon: 031- 33 55 228
E-post: maria.jonasson@goteborgsregionen.se