Fastighetsbranschens kompetensråd

Fastighetsbranschens regionala kompetensråd

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för svenska företag inom fastighetsbranschen, både nationellt och regionalt i vår region. För att säkerställa behovet och matchningen behöver vi samverka, utbildningsanordnare och företag. Vi behöver närma oss varandra och skapa kunskap om varandras verksamheter för att få till samverkan på kort och lång sikt. Detta arbete har vi påbörjat och tagit flera steg i rätt riktning.

Medlemmar

Utbildningsanordnare
 • Fasticon
 • Framtidsgymnasiet
 • Lindholmens Tekniska Gymnasium
 • Nercia
 • BFAB
 • John Ericsson Institutet
 • Yrkesakademin
 • Newton
 • Fastighetsakademin
 • Lexicon
 • Movant
 • GR Vux
Företag
 • APS
 • Bostads AB Poseidon
 • Ernst Rosén
 • Balder
 • Bostadsbolaget
 • Canberra Comfort AB
 • Familjebostäder
 • Förbo
 • Bo Söderström AB
 • Castellum
 • Framtidskoncernen
 • HSB
 • Mölndalsbostäder AB
 • Primär fastighetsförvaltning
 • Riksbyggen
 • SGS Studentbostäder
 • Stena Fasgiheter
 • Substantia
 • Wallenstam
Intressenter
 • Arbetsförmedlingen
 • Framtidens Fastighetslabb
 • Arbetslivsresurs
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
 • Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU)
 • Fastighetsägarna
 • Chalmers
 • Fastighetssupport
 • FABUR
 • Göteborgsregionen

Struktur

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser
 • Ordförande (bransch, arbetsliv)
 • Regional processledare (GR)
 • Avsiktsförklaring (vad, vem, varför)
 • Tydlig deltagarlista
 • AU med rådsrepresentanter ansvarar för ex. agendan för mötena
 • Gemensam agenda
 • Arbetsgrupper vid behov

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

På tapeten

 • Kompetensrådsmöte 10 december - på Castellum

Kontakta oss

helene_stensson

Helene Stensson

Processledare
Telefon: 070 - 8 63 43 59
E-post: helene.stensson@goteborgsregionen.se