Byggbranschens kompetensråd

Välkomna till Byggbranschens kompetensråd. Här samverkar arbetsmarknadens parter tillsammans med företag och utbildningsanordnare och för branschen andra viktiga aktörer med det gemensamma målet: att på kort och lång sikt säkerställa byggbranschens kompetensförsörjning. 

Vad gör kompetensrådet?

I kompetensrådet samverkar arbetslivet med regionens utbildningsanordnare inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning. Här kan det gemensamma arbetet visa på goda resultat till exempel i form av branschgemensamma aktiviteter och nya utbildningar. Andra aktör som till exempel Arbetsförmedlingen och Business Region Göteborg är också en naturlig del av samverkan.

Vi har en gemensam avsiktsförklaring, målbilder av vad som ska genomföras, tydliga handlingsplaner, insatser och ansvarsfördelning. I ett strategiskt perspektiv kan kompetensrådet genom kraftsamling bidra till att skapa kortare beslutsvägar. De kan även möjliggöra ett systematiskt arbete kring utbudsplanering, erfarenhetsutbyte och att ta fram underlag, prognoser och analyser samt ge inspel till möjlighet att tillsammans hitta nya modeller och metoder för exempelvis förbättrad matchning.

Arbetssätt:

 • Fyra möten om året, roterande mötesplatser
 • Ordförande (bransch, eller näringslivsrepresentant)
 • Regional processledare (GR)
 • Kvalitetsdokument (vad, vem, varför)
 • Tydlig deltagarlista
 • AU med rådsrepresentanter ansvarar för ex. agendan för mötena
 • Gemensam agenda
 • Arbetsgrupper vid behov

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Möten 2021

 • 11:e maj - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams
 • 1:a september - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams
 • 16:e november - kompetensrådsmöte via Microsoft Teams

Deltagande organisationer

Utbildningsanordnare

 • Ahlströmergymnasiet
 • Aranäsgymnasiet
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
 • Bräckegymnasiet
 • Chalmers
 • Elof Lindälvs Gymnasium
 • Validering Väst
 • Göteborgs universitet
 • Lernia
 • Lerums Gymnasium
 • Lärlingsgymnasiet
 • Movant
 • Nösnäsgymnasiet
 • Partille Gymnasium
 • PEAB skolan
 • YRGO
 • Praktiska Gymnasiet
 • Yrkesakademin
 • Yrkesgymnasiet

Företag

 • Brixly
 • F O Peterson Byggnads AB
 • Falks Markentrepenad
 • Hansson & söner
 • JM
 • MVB Holding AB
 • NCC
 • NCC Infrastructure
 • NCC Sverige
 • Peab
 • Per Jacobsson Byggnads AB
 • RA Bygg
 • RO-gruppen
 • Serneke
 • Skanska
 • Strukton
 • Svevia AB
 • Tommy Byggare
 • Tornstaden
 • Tuve Bygg
 • Veidekke

Intressenter

 • Arbetsförmedlingen
 • Business Region Göteborg
 • Byggnads
 • ME
 • SEKO
 • Byggföretagen
 • Samhälssbyggnad GR Nätverk

Kontakta oss

Är du nyfiken på vårt arbete med kompetensrådet? Tveka inte att höra av dig!
Ann-Sofie

Ann-Sofie Lind

Ordförande, Ansvarig kompetensförsörjning Byggföretagen
Telefon: 031-708 41 06
E-post: ann-sofie.lind@byggforetagen.se
patrik_l

Patrik Laanemets

Processledare
Telefon: 0768-72 47 01
E-post: patrik.laanemets@goteborgsregionen.se