Branschspecifika kompetensråd

Representanter från
utbildning och respektive
bransch som samverkar

Branschspecifik samverkan

I de branschspecifika kompetensråden möts representanter från arbetsliv och utbildning inom ett branschområde.  Respektive råd skapar en plattform för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor och bidrar till en ökad förståelse för varandras verksamheters och behov.

Ett kompetensråd per bransch

Representanter från samma bransch bildar ett kompetensråd. Nedan ser du vilka branschråd som finns idag.

Deltagare

Kompetensråden är en samverkan mellan utbildning (gymnasiet, yrkesvux, yh, samt högre utbildning), Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter och arbetsgivare.

Relevanta utbildningar

Utbytet i kompetensråden bidrar till att utbildningarna i hela utbildningskedjan har ett innehåll som matchar arbetsmarknadens behov.

Bättre matchning

När innehållet i utbildningarna är relevanta kan en god matchning ske av studerande, arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetet i de branschspecifika råden

Varje branschspecifikt kompetensråd har en egen avsiktsförklaring och de tar även fram ett årshjul över vad som behöver göras för kompetensförsörjningen i regionen inom sitt branschområde.

De olika råden träffas 4-6 gånger om året på roterande platser, där respektive råd bland annat arbetar med att ta fram en nuläges- och behovsanalys och att ta fram aktiviteter och resultat som gynnar den branschspecifika kompetensförsörjningen.  

Varje branschspecifikt kompetensråd har ett arbetsutskott, där ordförande som är från branschen, är sammankallande tillsammans med regional processledare från GR. 

Arbetsutskottet tar fram agendan för varje kompetensrådsmöte, vilken ligger i linje med den nuläges- och behovsanalys som tidigare har genomförts.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

Klicka på kolumnen för att ställa in bild. Den här texten syns inte i webbläsaren.

College – ett välbeprövat koncept för branschsamverkan

Göteborgsregionen (GR) har länge arbetat för en samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjning genom de redan etablerade branschkoncepten Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege (VO-college).

Konceptet College ägs av parterna på arbetsmarknaden inom respektive bransch och bygger på partsamverkan. Parterna har satt upp en certifieringsmodell med ett antal kriterier som ska bidra till kvalitet i utbildningen och i samverkan mellan parterna regionalt och lokalt.

Koncepten är skolformsövergripande och inbegriper gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning.