INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Behoven inom vissa branscher ökar samtidigt som flera får dra ned på takten eller helt lägga ned på grund av svikande efterfrågan. Vi är många starka krafter som tillsammans nu kan initiera och driva satsningar där kompetens kan nyttjas över branscher.

Vi har samlat dessa initiativ i en anslagstavla.
Vi har även listat resurser för distansundervisning i skolan samt digitalt material för kompetensutveckling i företag och för dig som anställd. 

Kompetensråden i Göteborgsregionen

Tillsammans verkar vi
för Göteborgsregionens
kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning genom regional samverkan

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.
En nära samverkan mellan branscher, företag och utbildningar är därför en viktig del i en välfungerande och matchad arbetsmarknad. I Göteborgsregionen sker den samverkan bland annat genom ett flertal kompetensråd.
karta_kompetensrad
Göteborgsregionen består av 13 kommuner som har valt att arbeta tillsammans:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Kompetensrådens funktion

Kompetensråden bildar plattformer i regionen för dialog och samarbete i kompetensförsörjningsfrågan.

Målet  med samverkan i kompetensråden är att verka för:

  • Att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgsregionen matchas mot det regionala arbetslivets behov.
  • En effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare.
31354925-happy-businesswoman-hr-manager-handshake-hire-candidate
Asset 4

Samverkan på två nivåer

Kompetensråden verkar på två nivåer, en övergripande och en branschspecik.

På den övergripande nivån finns det ett kompetensråd, Göteborgsregionens kompetensråd, som verkar för hela regionens kompetensförsörjning.

På den branschspecifika nivån finns det ett flertal olika kompetensråd. Respektive branschspecifikt kompetensråd verkar för kompetensförsörjningsfrågan inom en specifik bransch.

Göteborgsregionens kompetensråd

Det övergripande kompetensrådet består av flera strategiska aktörer som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i regionen.

Tillsammans samverkar medlemmarna kring kompetensförsörjningen i regionen för alla branscher och avsett konjunkturläge.

gbg-rad_startsida_svart
23557831-relaxed-informal-it-business-startup-company-team-meeting

Branschspecifika kompetensråd

I de branschspecifika kompetensråden möts representanter från arbetsliv och utbildning inom respektive branschområde.

Respektive råd skapar en plattform för samverkan kring bransch- och utbildningsfrågor i en specifik bransch.

Hör av dig!

Vill du veta mer om kompetensråden i Göteborgsregionen eller bara prata om regionens kompetensförsörjning?